Strengthening exercise


Vi gjorde den här övningen på min sista tisdagslektion när vi provade på “golvbalett”. Jag antar att några av er redan vet om den här övningen men jag kände att den var för bra för att inte dela den med er, om några av er inte har stött på den. Ni måste dock anstränga er i den här övningen för att den ska fungera.

Ni behöver tänka på tre saker:

  1. Tryck ner foten som är på golvet så mycket ni bara kan, nästan så mycket att ni ska försöka lyfta kroppen med foten (utan att faktiskt lyfta den). Trycket får igång muskulaturen i sädesmusklerna och i låret.
  2. Tryck ner ryggen mot glovet under hela övningen. Det aktiverar magmuskulaturen.
  3. Benet som rör sig ska ha foten flexad, vara rakt och spänt, hälen ska inte nudda golvet och benet ska inte gå över det andra knäts linje. Det här aktiverar de rätta musklera i det benet som rör sig.

We did this exercise at my last Tuesday class when we tried floor barre. I guess some of you have done this exercise but I felt that it was too good not to share with you, in case some of you haven’t seen it. You do need to make a lot of effort in it though for it to work.

You need to think of three things:

  1. Push down the foot that is against the floor as much as you can, almost to the point that your trying to lift your body with that foot (without actually lifting it). That pressure gets the muscles in your bum going as well as the thighs.
  2. Press your back against the floor during the entire exercise. This will activate your core.
  3. The leg that moves up and down should be flexed and tense, the heel doesn’t touch the floor and the leg doesn’t go above the line of the bent knee. This activate the right muscles in the moving leg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.