Split after Class

Split
Jag har inte stretchat min split på två veckor nu eftersom jag kände en olustig stamning sist. Jag kom längre ner än jag trodde jag skulle göra och det kändes nästan som vanligt. Vi får se hur det känns efter lördagens lektion.

I haven’t stretched the middle split for a couple of weeks now since I felt an unpleasant strain the last time. I came further than I thought I would today and it almost felt like normal. We’ll see how it feels after Saturday’s class.

Hand and Arms

Balett
Jag tenderar att lägga fokus på mina ben och fötter istället för armarna och händerna i baletten. Jag antar att det beror på att jag kämpar med armarna på grund av min skada. Mina armar är på god väg att bli mer graciösa och jag känner hur de blir starkare men det är fortfarande en kamp för mig. Måste börja göra mig redo för baletten nu!

I tend to focus more on my legs and feet than my arms and hands in ballet. I think it’s because I struggle with my arms due to my injury. My arms are becoming more graceful now and I can feel them getting stronger but it’s still a struggle for me. Need to get ready for class now!

Tuesday

Plugg
Ber om ursäkt för bristen på uppdateringar. Har känt mig ganska borta på senaste tiden men jag börjar känna att jag är på väg tillbaka nu. FIck precis veta att mina två senaste kurser nu är avslutade vilket är en stor lättnad. Jag har haft problem med den första kursen på avancerade nivån, examinatorn hade lagt min promemoria i en annan kurs så jag fick inte det resultatet förrän i fredags. Men nu är allt fixat och jag är tillbaka där jag ska vara. Jag har inget resultat som jag väntar på längre, nästa uppgift ska lämnas in den 7 mars och tentan är inte förrän den 23 mars.

Bilden är faktiskt från i söndags, jag trodde att jag hade lagt upp den här men det visade sig att jag inte hade gjort det. Jag rekommenderar det här teet, det är Rooibos med blåbär, det var riktigt gott. Jag har provat några olika Rooibossorter i påsar nu eftersom jag tänkte ta med mig några på resan.

Sorry for the lack of posting. I’ve been quite off lately but starting to feel that I’m coming back now. I’ve just found out that my two latest courses are now completed which is a big relief. I’ve had some trouble with the first course, the teacher misplaced my memorandum so I didn’t get the result until last Friday. But that’s all taken care of now and now I’m back on track. I don’t have any result waiting anymore, everything up to this point is done! My next assignment isn’t due until the 7th of March and the exam on this course is on the 23rd of March.

The picture is actually from last Sunday. I thought I posted it here but it turned out that I hadn’t. I recommend this tea, it’s Rooibos with blueberries, it was really delicious. I’ve tried a couple of Rooibos tea flavors in bags since I plan on bringing some of them on our trip.