What if…?

Balett
Jag fick en fråga som jag tycker är lämplig att svara på i ett inlägg. Frågan var om jag tror jag hade velat försöka bli en professionell ballerina om jag hade börjat dansa som barn och om jag inte hade haft min skada. Svaret är ja, det hade jag velat. Jag hade älskat att få vara del av någon typ av balettkompani nu också men jag vet att det inte finns något kompani som skulle ta in en vuxen balletdansös på min nivå.

I got a question that was too good not to answer in a post. The question was if I think I would have wanted to pursue the ballerina profession if I began dancing as a child and if I didn’t have my injury. The answer is yes, I would have. I would have loved to be a part of some kind of company now too but I know that there is no such company that would accept an adult ballet dancer of my level.