Hand and Arms

Balett
Jag tenderar att lägga fokus på mina ben och fötter istället för armarna och händerna i baletten. Jag antar att det beror på att jag kämpar med armarna på grund av min skada. Mina armar är på god väg att bli mer graciösa och jag känner hur de blir starkare men det är fortfarande en kamp för mig. Måste börja göra mig redo för baletten nu!

I tend to focus more on my legs and feet than my arms and hands in ballet. I think it’s because I struggle with my arms due to my injury. My arms are becoming more graceful now and I can feel them getting stronger but it’s still a struggle for me. Need to get ready for class now!

Leave a Reply

Your email address will not be published.