My Food on Vacation

Resa
Resa
Resa
Jag fick en mycket bra fråga om varför jag vill ha ett pentry och möjligheten att laga min egen mat när jag är på semester. Det är av flera anledningar. För det första vill jag veta vad det är jag äter och hur maten har blivit hanterad. Det är någon form av kontrollbehov men jag äter inte ute ofta annars heller. Sedan är det för att jag äter ganska lätt när jag är på semester, i varje fall om klimatet är varmt. Jag kan välja vad jag äter och när (och hur mycket). Det är även en kostnadsfråga. Det kostar en del att gå ut och äta varje måltid och jag kan hålla nere kostanderna genom att tillaga maten själv. Det tar ändå inte så lång tid att tillaga de här måltiderna. Så det blir win-win-win!

I got a very good question about why I want a kitchenette and the possibility to cook my own food when I’m on vacation. It’s due to a few reasons. First of all I like to know what I’m eating and how the food’s been dealt with. I guess it’s a controll issue but I don’t like to eat much out in general. I also eat quite light when I’m on vacation, if the climate is warm anyway, and I get to choose what to eat and when (and how much). It’s also a matter of money. It costs pretty much to go out and eat for every meal and I can keep my costs down by cooking myself. It really doesn’t take that long to cook these meals. So it’s a win-win-win for me!

One thought on “My Food on Vacation

Leave a Reply

Your email address will not be published.