Fridays

Balett
Fredagar är alltid lugna för mig. Jag dricker vanligtvis inte alkohol, och om jag gör det så tar jag endast ett litet glas, och jag går och lägger mig tidigt. Varför? Eftersom jag går upp samma tid som på vardagar på lördagar (ca 06:30) för att äta en stadig frukost och göra mig i ordning för balettlektionen. Jag åker vanligtvis kl. 08:45 och jag njuter till fullo av de där två timmarna på morgonen. Jag skulle inte ändra det även om jag kunde.

Fridays is always calm for me. I usually don’t drink alcohol, and if I do I’ll just have one small class, and I go to bed early. Why? Because I get up at the same time as any week day on Saturdays (around 06:30 pm) to eat a steady breakfast in peace and to get myself ready for class. I usually leave at 08:45 pm and I enjoy those two hours in the morning. And I wouldn’t change it if I could.

2 thoughts on “Fridays

Leave a Reply

Your email address will not be published.