Angry

Balett
Jag blir inte arg så ofta men igår blev jag verkligen det. Instagram är oftast ett bra ställe för mig, jag tycker om det största delen av tiden, men inte igår. På senare tid har jag märkt att folk använder mina bilder som sina egna och det är något som upprör mig rejält. Även om upphovsrätten inte skulle gälla i dessa fall anser jag att det är fel att göra så. Man använder inte andras bilder och låtsats att det är ens egna. Det är bara oförskämt och ohövligt! Känner mig bättre idag, tacka f*n för att det är fredag.

I don’t get angry that often but yesterday I really did. Instagram is often a great place for me, I enjoy it most of the time, but not yesterday. Recently I’ve noticed that people use my pictures as their own and that’s something that gets me really angry. Even if the copyright wouldn’t be applicable in that case I just think it’s wong to do that. You don’t use someones picture and pretend it’s your own. It’s just rude! I feel better today though, thank goodness it’s Friday!

Leave a Reply

Your email address will not be published.