Arabesque Practice – Video


Så här ser det ut när jag övar på mina arabesquer. Jag brukar lyfta från tendu men man kan gå genom passé och attitude också.
Here’s how it looks when I practice my arabesques. I tend to lift from tendu but you can go through passé and attitude too.

Leave a Reply

Your email address will not be published.