Current Arabesques

Balett
Balett
Jag övade lite på mina arabesquer innan lektionen i morse. Min vänstra (?) arabesque (nedersta bilden) är min bättre. Jag har bättre utåtvridning, min rygg är mer upprät och jag känner mig säkrare i den. Vilken sida är ni mest bekväma med?

I practiced my arabesques before class this morning. My left (?) arabesque (the lower picture) is my better one. I have more turnout, my back is more upright and I feel most secure on that side. Which side are you more comfortable with?

Leave a Reply

Your email address will not be published.