Living Doll


Här är början på vår Dockdans. Det är inte rätt musik. Jag hade inte musiken med mig och dessutom vill jag inte förstöra musiken innan showen. Det här är den avancerade gruppens koreografi. Jag har fortfarande inte lärt mig armarna ordentligt och jag behöver jobba på fotarbetet men ni kan se koreografin i alla fall.

Here’s the beginning of our Doll dance. It’s not the music we will be dancing to. I didn’t have the music there and besides, I don’t want to spoil the music before the show. This is the number with the advanced group. I still haven’t learned the arms properly and I still need to work on my foot work but you see the choreography anyway.

One thought on “Living Doll

Leave a Reply

Your email address will not be published.