Resting Ella

Ella
Ella
Här har ni Ellas nya plats att vila på – ovanpå hennes bur. Jag börjar misstänka att hon tror hon är en katt – hon hoppar alltid upp i soffan och går omkring där och nu har hon börjat gräva i sin lilla låda innan hon uträttar sina behov. Hon är så full av liv och hon skänker oss så mycket glädje. Hon har ett temprament och hon har energi, men det är vad jag älskar med henne ♥

This is a new place for Ella to rest on – on top of her cage. I’m starting to think that she believes she’s a cat – she’s jumping up on the sofa and walking around and she’s started to dig in her little corner before she does her duties. She’s so full of life and she brings so much happiness into our lives. She has a temper and she has energy, but that’s what I love about her ♥

Leave a Reply

Your email address will not be published.