End of the Arabesque Challenge

Balett
Balett
Jag tror inte jag har gjort några framsteg i mina arabesquer men jag känner mig mer bekväm i dem efter utmaningen. Nu är egentligen inte rätt tillfälle för “efter”-bilderna eftersom min balans inte är lika bra som den brukar men eftersom det är sista dagen på utmaningen så tyckte jag det var bra att lägga upp ett par bilder. Jag har inte tillräckligt med plats hemma, det är därför min främre arm är för högt upp. 

I don’t think I’ve made any progress but I feel more comfortable in my arabesques after this challenge. Now isn’t the best time for the “after” pictures because I don’t have the same balance as I usually do but since it’s the last day of the challenge I wanted to post pictures anyway. I don’t have enough space, that’s why my arm in the front is too high.

I’m going to FRANCE!

Balett
Det är äntligen bestämt! Jag åker till Frankrike i juli för att träffa den här underbara kvinnan igen! Jag saknar henne så mycket och jag längtar efter att få spendera en till vecka med henne! Jag åker den 18 juli och kommer hem sent den 26 juli. Har redan börjat tänka på vad jag ska ta med mig eftersom vi ska försöka fota så mycket vi bara kan.

It’s finally settled! I’m going to France in July to meet this wonderful woman once again! I miss her so much and I can’t wait to spend another week with her! I’m leaving on the 18th of July and will be back late on the 26th of July. I’ve already started to think about what to bring because we’ll try to shoot as much as we can.

Four Days

Balett
Jag har fyra dagar kvar på den här kursen men jag försöker att inte tänka på det eftersom det stressar sönder mig. Jag vet inte hur jag ska klara av att tentaplugga med den här inflammationen. Men det kommer jag, på något sätt. Det kommer bli en lång dag idag, vi måste närvara och lyssna på promemoriapresentationer i fyra timmar och sedan måste vi gå igenom vårt rättegångsspel som vi har imorgon.

I have four days to go on this course but I’m trying not to think about it because it stresses me out. I don’t know how on earth I’ll manage to study for my exam with this thing. But I will, somehow I will. It’s going to be a long day today, we have to listen to memorandum presentations for four hours and after that we have to go through our trial that we’re doing tomorrow.

Summer Intensive in Stockholm!

Balett
Jag har bokat en sommarintensivkurs i Stockholm! Det är en väldigt grundläggande kurs för nybörjare men det gör mig ingenting, det viktiga är att jag får vara i en balettsal och hålla igång baletten under sommaren. Om jag inte går på något måste jag vänta ända till september och det är ALLDELES för mång tid för mig. Dessutom är balett aldrig lätt. Även om övningarna är “simpla” kan man alltid jobba på tekniken och förbättra den. Jag tror det kommer bli bra för mig. Kursen hålls på Balettakademien under 27 juni till 8 juli (länk här), hoppas bara att jag hinner bli “frisk” innan det. Hoppas även att det finns plats och tid att stanna kvar efter lektionen till att fotografera och kanske filma. Vi får se. Hojta gärna till om ni också ska gå den kursen!

I’ve booked a summer intensive course in Stocholm! It’s a very basic course for absolute beginners but I don’t mind, the important thing is that I can be in a ballet studio and keep the ballet going during the summer. If I don’t attend this class I have to wait until September and that is WAY too long for me. Besides, ballet is never easy. Even if the exercises are “simple” you can always work on your techinique and improving it. I think it’ll be good for me. The course is held at Balettakademien (the ballet acadamy) during the 27th of June to 8th of July, I hope I’ll be back to normal by then. Hopefully there’ll be room and time to stay behind to take some pictures and maybe record a little. We’ll see.