Sunset Stretching

Balett
Älskar verkligen den här fotograferingen vi gjorde vid vattnet. Kontrasten mellan våra svarta kläder och det mjuka ljuset från solnedgången. Fler bilder kommer!

I really love the shoot we did by the water. The contrast of our black outfits and the soft light of the sunset. More pictures will follow!

On Pointe

Balett
Ibland flödar inspirationen som aldrig förr och ibland blir det helt svart i huvudet. Sekunden jag ställde mig i det här vedskjulet var det som inspirationen haglade på mig. Det var dock svårt att posa i skjulet, det var myror som bet mig överallt, plankorna var ojämna och reglarna gav inte mer stöd än för balansen. Men jag är supernöjd med bilderna!

Sometimes the inspiration flows like never before and sometimes it just black in my mind. The second I stood in this woodshed the inspiration just hit me like a train. It was really hard to pose in the shed though, there were ants all over the place, the boards were uneven and the railings didn’t give more support than for the balance. But I’m super happy with my pictures!

Timing


Det finns mycket att förbättra i min sissone men timingen på den här med Angelica är bokstavligt talat perfekt! Vi är verkligen en dynamisk duo.

There’s a lot to improve in my sissone but the timing on this one with Angelica is literally perfect! We really are a dynamic duo.

Yesterday’s Stretching

Split
Jag tog tillfället i akt och stretchade efter gårdagens träning. Jag var så stel och jag visste att jag inte skulle komma så långt ner som jag har varit tidigare men jag behövde stretcha. Jag var fortfarande stel från helgens fotograferingar. Som ni kan se var min intuition rätt, jag kom inte speciellt nära golvet men jag blev förvånad över hur bra det kändes att stretcha. Jag kunde sitta i stretchen utan några problem och till och med rulla framåt. Det var även första gången jag provade att lägga min överkropp på golvet. Notera dock att det inte är samma stretch som jag brukar göra när jag sitter på golvet, det här är den stretchen jag brukar göra när jag lutar mig på armbågarna. Jag sitter som på översta bilden men viker mig och lägger överkroppen mot golvet.

I took the opportunity and stretched after yesterday’s practice. I was so stiff and I new that I wouldn’t be able to get as low as I’ve been before but I needed to stretch. I was still stiff from the shoots last weekend. As you can see my intuition was accurate, I didn’t get very close to the floor but I got surprised when I noticed how good it felt to stretch. I could sit in the stretches without any difficulty and even roll forward. It was also the first time I tried to lay my upper body on the floor. Note that it’s not with my bum on the floor like I usually do, I’m just leaning all the way down to the floor with my chest insead of leaning on my elbows like I usually do.

Straddle
Det är den här stretchen jag brukar göra. Jag kom riktigt långt bak med benen igår och jag kunde faktiskt sitta på rumpan med ryggen rak. Det är ett enormt framsteg för mig eftersom jag vanligtvis måste luta mig något framåt för att kunna sitta i stretchen. Svårt att förklara men det är som om jag inte kan svanka ordentligt och då måste jag luta mig framåt istället. Om jag satt med rak rygg så åkte benen ihop. Som ni kan se så lyfter jag rumpan från golvet på den nedre bilden. Det är på grund av min hyperextension och jag kände stretchen så mycket mer när jag gjorde det. Nästa gång måste jag ha med mig mina yogablock att lägga under fötterna istället.

This is the stretch that I normally do. I got really far back with my legs yesterday and I could actually sit on my bum with my back straight. That’s a huge progress for me becasue I normally have to lean forward to be able to sit in this stretch. Hard to explain but I can’t seem to push my bum back far enough to stay in the stretch without leaning forward, if I sat up straight my legs wouldn’t stay, they went back together. As you can see in the lower picture I’m lifting my bum of the floor. It’s due to my hyperextenstion and when I did it I felt the stretch so much more. Next time I’ll bring my yoga blocks and put them underneath my feet.

Stretch
Den här stretchen är inte korrekt utförd men jag ville visa er hur bekväm jag kände mig i gårdagens split/straddle. Jag brukar normalt sett inte våga göra något annat än att bara sitta i den (mycket stilla) men jag kände mig så fri igår. Det här är dock en bra stretch men jag vrider mig för mycket och lyfter höften på den nedre bilden, vilket man inte ska göra. Samtidigt tycker jag faktiskt att stretching är väldigt individuellt. Det är viktigt att stretcha på ett sätt som man känner sig bekväm och avslappnad med, så länge man inte gör något som kan skada en.

This isn’t a very accurate stretch but I wanted to show you how comfortable I was in the split/straddle yesterday. I don’t usually dare to do anything else but to sit in it (very still) but I felt so free yesterday. This is a good stretch though but I’m twisting too much and lifting my opposite hip in the lower picture, which you shouldn’t do. Although, I think stretching is so individual. It’s important to stretch in a way that you feel comfortable and relaxed, as long as you don’t do anything that can injure you.

Balance in the Wind

Balett
Jag har så många bilder som jag älskar men jag har så svårt att välja vilka jag ska lägga upp. Men här har vi i alla fall en där jag balanserar i en lätt bris i en vid fjärde position.

I’ve got so many pictures that I love that I can’t even choose between them. But here’s one where I’m balancing in a light wind in a wide fourth position.