Pirouette Practice


Jag är verkligen inte den snurrande eller hoppande typen av tjej. Jag känner mig mest bekväm vid räcket, när jag gör adagio eller fondus. Men det är av den anledningen som jag måste öva snurrar och hopp ännu mer. Jag kan snurra bättre på mitt vänstra ben, det finns en rädsla på mitt högra ben eftersom det har gått ur led två gånger. Jag är väldigt dålig på pirouetter men det är faktiskt mycket bättre än vad det var ett år sedan.

I’m really not a turning or jumping kind of girl. I feel most comfortable by the barre, doing adagio or fondus. But that’s also why I have to practice turns and jumps even more. I can turn better on my left leg, there’s a fear on my right leg since it’s dislocated twice. I’m very bad at turns but this is actually a lot better than what it was a year ago.

Broken Dolls

Balett
Tasiga ballerinadockor i ett vedskjul. Kontrasterna styr. Kan inte släppa hur vacker veden är som bakgrund. Mängder med bilder kvar, hoppas ni inte tröttnar på dem!

Broken ballet dolls in a woodshed. All about the contrasts. I can’t get over how beautiful the wood is as a background. Loads of pictures left, hope you’re not getting tired of them!

Outdoor Bridge

Brygga
Jag provade att göra en brygga i solnedgången under fotogaferingen med Angelica. Jag blev riktig förvånad över hur bra den var! Ett av mina mål för 2016 var att förbättra min brygga och göra den oftare, men jag har inte gjort den många gånger alls än. Jag hade faktiskt glömt bort det målet så jag är glad att jag kom på det.

I tried a bridge in the sunset last weekend during me and Angelicas shoot. I was really surprised to see how good it was! One of my goals for 2016 was to improve my bride and do it more often, yet I haven’t done it many times. I’ve actually forgot about that goal so I’m happy that it crossed my mind.