End of the Arabesque Challenge

Balett
Balett
Jag tror inte jag har gjort några framsteg i mina arabesquer men jag känner mig mer bekväm i dem efter utmaningen. Nu är egentligen inte rätt tillfälle för “efter”-bilderna eftersom min balans inte är lika bra som den brukar men eftersom det är sista dagen på utmaningen så tyckte jag det var bra att lägga upp ett par bilder. Jag har inte tillräckligt med plats hemma, det är därför min främre arm är för högt upp. 

I don’t think I’ve made any progress but I feel more comfortable in my arabesques after this challenge. Now isn’t the best time for the “after” pictures because I don’t have the same balance as I usually do but since it’s the last day of the challenge I wanted to post pictures anyway. I don’t have enough space, that’s why my arm in the front is too high.

Leave a Reply

Your email address will not be published.