Four Days

Balett
Jag har fyra dagar kvar på den här kursen men jag försöker att inte tänka på det eftersom det stressar sönder mig. Jag vet inte hur jag ska klara av att tentaplugga med den här inflammationen. Men det kommer jag, på något sätt. Det kommer bli en lång dag idag, vi måste närvara och lyssna på promemoriapresentationer i fyra timmar och sedan måste vi gå igenom vårt rättegångsspel som vi har imorgon.

I have four days to go on this course but I’m trying not to think about it because it stresses me out. I don’t know how on earth I’ll manage to study for my exam with this thing. But I will, somehow I will. It’s going to be a long day today, we have to listen to memorandum presentations for four hours and after that we have to go through our trial that we’re doing tomorrow.

Leave a Reply

Your email address will not be published.