Smile!

Balett
Hade kul innan lektionen. Det är så svårt att ta kort med telefonen medan man posar! Vi har en bra anledning till att le också – vår lärare sade att vi kommer ha lektion nästa lördag också! Yay!
Had fun before class. It’s so hard to take pictures with the phone while posing though! We’ve got a good reason to smile – our teacher said that we’ll have class next Saturday too! Yay!

Leave a Reply

Your email address will not be published.