Tendus


Synd att jag rullar på foten när jag stänger i tenduerna bak. Utöver det är jag riktigt nöjd med dem. En av de mest grundläggande stegen i balett men även ett av de svårare att bemästra.

Too bad I’m rolling my foot when I close in the tendus to the back. Other than that I’m very happy with the tendus. One of the most basic movements in ballet but also one of the hardest to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.