Tuesday

Balett
Jag har en föreläsning idag, det är faktiskt den enda föreläsningen den här veckan men jag måste även börja förbereda vårt kommande rättegångsspel som är i slutet av maj.

I have a lecture today, it’s actually the only lecutre this week but I need to start preparing for the upcoming roleplay trial that’s at the end of May.

Leave a Reply

Your email address will not be published.