Feet Pointing

Balettfötter
Jag försöker alltid förbättra mina fötter. Pekar dem så ofta jag kan och försöker verkligen att sträcka hela foten – från vristen. Jag känner förbättringen mer än vad som faktiskt syns.

Always trying to improve my feet. I try to point them as often as I can and really make sure to stretch the whole feet – from the ankle. I feel the improvemet more than what actually shows.

Attitude

Balett
Känner mig precis som Giselle i den här romantiska tutun. Jag vill verkligen ta bättre bilder på den så ni får en bättre bild av hur den ser ut. Jag känner mig dock inte tillräckligt bra för att ta bilder just nu. Kanske imorgon.

Feeling like Giselle in this romantic tutu. I really want to take some better pictures in it so you’ll get a better view of it. I just don’t feel good enough to take pictures right now. Maybe tomorrow.