Split Second

Balett
Jag kunde endast hålla den här positionen i någon hundradels sekund. Jag kan inte balansera i tåspetsskor och jag kan verkligen inte göra det på en stenvägg. Men jag kunde hålla posen tillräckligt länge för att kameran skulle hinna knäppa en bild i alla fall!

Saknar min balettvän och jag hoppas jag lär känna några nya på sommarkursen. Bara 15 dagar kvar!

I could only hold this pose in a split second. I can’t balance en pointe and certainly not on a stone wall. But I could hold it long enough for the camera to snap a picture anyway!

Miss my ballet buddy and I hope I get to know some new onces at the summer course. Only 15 more days left!

Demi Pointe

Balett
Jag är ganska nöjd med min demipointe för tillfället. Jag har kämpat hårt för den och jag tycker det syns. Min relevé är mycket högre och jag kan balansera på den ganska bra.

I’m actually really happy with my demi pointe at this moment. I’ve worked hard for it and I think it shows. My relevé is much higher and I can balance on it fairly well.

More Pointe Practice


Här är ytterligare en övning som är väldigt svår men effektiv. Jag måste hålla i mig i något (i det här fallet är vår byrå mitt räcke) men jag lutar mig inte på den.

Here’s another exercise that is very hard but very efficient. I have to hold on to something (in this case the dresser is my barre) but I don’t lean on it.