Fondu and Adagio Combinations

Här är två kombinationer som jag tycker väldigt mycket om, speciellt den första. Jag ska se om jag kan spela in dem igen i balettsalen under sommarkursen.

När jag tittar på de här filmerna så märker jag att min utåtvridning har förbättrats något, speciellt på stående benet. Jag har alltid svårt för att hålla utåtvridningen när jag går upp på relevé men jag tycker jag klarar av det ganska bra på de här filmerna. Kanske finns det hopp för mig ändå?

Here’s two combinations that I enjoy very much, especially the first one. I’ll see if I can record it again at the ballet studio during the summer intensive.

Watching these videos I’ve noticed that my turnout has improved slightly, especially on the standing leg. I always have a hard time maintaining the turnout when I go up on relevé but I think I manage quite good on both videos. Maybe there’s hope for me after all?

Leave a Reply

Your email address will not be published.