I’m FREE

Ballet
Jag har skrivit min sista tenta för den här kursen och förhoppningsvis den sista på hela utbildningen. Det var min allra sista tenta om jag klarar den. Men även om jag inte gör det så skriver jag inte om den förrän i augusti, vilket innebär att jag är ledig nu! Jag kan inte riktigt förstå att jag inte behöver läsa en enda rad eller förbereda någon seminarieuppgift eller något liknande. Jag kan göra precis vad jag vill – eller åka var jag vill! Jag vill bara må bra igen, så jag kan börja göra det jag vill.

I’ve written my last exam for this course and hopefully for this education. It was my very last exam if I pass it. But even if I don’t I still have until August to write it again, which means that I’m free now! I can’t believe that I don’t have to read a single page or prepare some seminar assignment or anything else. I can do whatever I want – and go where ever I want! I just want to feel good again, so I can start to do what I want.

Leave a Reply

Your email address will not be published.