More Pointe Practice


Här är ytterligare en övning som är väldigt svår men effektiv. Jag måste hålla i mig i något (i det här fallet är vår byrå mitt räcke) men jag lutar mig inte på den.

Here’s another exercise that is very hard but very efficient. I have to hold on to something (in this case the dresser is my barre) but I don’t lean on it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *