Pointe Exercise


Den här övningen är bra på så många sätt men så jobbig! Jag gör åtta lyft x 3 på varje fot och försöker att verkligen trycka upp kroppen med den bakre foten och hålla kvar utåtvridningen. Jag väljer att inte göra en plié innan på det arbetande benet eftersom jag tycker att det oftast blir att man lätt hoppar upp på tå i stället för att trycka sig upp. Jag gör den här övningen som en stärkande övning och därför är det viktigt att fötterna verkligen får arbeta. Det är viktigt att trycka fram bäckenet och spänna magmusklerna. Det främre benet arbetar också genom att man håller det spänt och foten pekad.

Jag ska verkligen försöka jobba mer med tåspetsskorna i sommar så jag kan ha dem på mig nästa termin. Jag fick min lärares godkännande att ha på mig tåspetsskorna vid räcket redan för ett år sedan men jag har inte känt mig redo – varken styrke- eller balansmässigt.

This exercise is great in so many ways but so exhausting! I do eight rises x 3 on each foot and really try to push up the body with my working foot and maintaining the turnout. I choose not to plié the working leg before I rise because it’s easy to push off too hard and end up jumping up en pointe. I do this as a strengthening exercise and therefore it’s important to really make your feet work. It’s important to keep the bum tucked in and to keep the abs tense and working. The front leg works too by keeping it tense and pointed.

I’m going to try and build more foot strength during the summer so I can wear my pointe shoes in class next fall. I got my teacher’s approval to wear pointe shoes by the barre a year ago but I haven’t felt ready – strength or balance wise.

Leave a Reply

Your email address will not be published.