Straddle and Middle Split Stretch

Det här inlägget skulle ha publicerats i måndags men jag såg precis att det inte gjorde det!
This post was supposed to be published last Monday but I just noticed that it wasn’t!

Straddle
Straddle
Split
Straddle
Jag älskar måndagar för tillfället – sommarkursen börjar nämligne på en måndag och jag åker till Frankrike på en måndag! Sommarkursen börjar om tre veckor och jag åker till Frankrike om sex veckor!

Jag stretchade min split och straddle lite ikväll. Det gick okej, jag hade inte kraft nog att trycka på så mycket. Ville i alla fall hålla igång med stretchingen. Jag hoppas på att kunna förbättra min split och straddle under sommaren, det är definitivt mitt mål.

I love Mondays at the moment – because the summer course starts on a Monday and I’m going to France on a Monday! The summer course is only three weeks away and I’m going to France in six weeks!

I stretched my middle split and straddle a little tonight. It went okay, I didn’t have the energy to push it that much. I just wanted to keep it going. I really hope I can improve my middle split and straddle during the summer, it’s definitely my goal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.