First Week

Balett

Min första vecka på sommarkursen har varit underbar. Den har även varit väldigt utmanande för mig på många sätt. Läraren är fantastisk, hon rättar alla individuellt under hela lektionen och ser till att vår teknik är så bra den kan vara. Tydligen liknar jag en dansare som heter Nathalie så hon kallar mig för det men det gör mig ingenting, jag tycker bara det är kul att jag liknar en dansare. Hon är väldigt pedagogisk och förklarar på ett sätt som alla förstår. Hon förklarar även varför vi ska göra vissa saker och vad vi ska undvika samt varför.

Vi har jobbat mycket med utåtvridningar och stärkande övningar den här veckan. Läraren sade att vi ska göra mer avancerade saker nästa vecka så jag väntar med spänning att se vad det är. Vi har inte gjort några snurrar alls än så det kanske kommer härnäst, och kanske lite mer avancerade hopp (vi har endast gjort dem i första och sjätte positionen än så länge, vilket var nytt för mig).

My first week at the summer intensive has been great. It has also been very challenging for me in many ways. The teacher is so good, she corrects everyone individually during the whole class and make sure that our technique is as good as it can be. Apparently I look like a dancer named Nathalie so she calls me that but I don’t mind, I just think it’s fun. She has the greatest explenations for things and says it in a way that everyone understands. She also explaines why we should do certain things and what we should avoid and why.

We’ve worked a lot on turnout exercises and strength this first week. The teacher said that we will do more advanced material next week so I’m excited to see what it is. So far we haven’t done any turning so maybe that’s next, and some more advanced jumps (we’ve only done them in first and sixth position, which was a first for me).

4 thoughts on “First Week

  1. kommer gå sommarkurs 25-30 juli,men finns tyvärr ej balett så det bli i jazz,modernt och hip hop,det blir tre timmar per dag

  2. Ja jag har tänkt på en sak du är lik Natalie Portman hon är med i black Swan och Angelica liknar lite Anne Frank

Leave a Reply

Your email address will not be published.