Throwback Thursday

Balett

Kastar mig tillbaka i tiden till den sista balettlektionen under min sommarintensivkurs i Stockholm, när jag fortfarande kände mig flexibel. Måste börja stretcha igen, jag lyckades inte stretcha speciellt mycket i Frankrike. Jag lade märke till att jag känner mig mycket mer flexibel i kallare väder (ja, jag är väldigt konstig och annorlunda). Det är precis som om mina muskler svullnar upp när jag är varm och det kanske är därför jag är vigare om jag inte värmer upp lika mycket.

Throwing it back to the last class of my summer intensive in Stockholm, when still felt flexible. I need to start stretching again, I didn’t manage to stretch that much in France. I’ve noticed that I feel much more flexible in colder weather (yes, I’m very strange and different). It’s like my muscles swell too much when I’m warm and that’s why I can stretch better when I don’t warm up that much.

Leave a Reply

Your email address will not be published.