Next Tuesday

Balett

En av mina balettkurser börjar tydligen nästa tisdag. Jag är glad för det men om jag ska vara ärlig har jag inte mått bra den senaste tiden. Jag känner mig vilsen och behöver utrymme och tid att bara tänka och vara. Kanske kommer mitt gamla jag tillbaka när baletten börjar igen.

Apparently one of my classes starts next Tuesday. I’m happy about it but to be honest I haven’t felt that good lately. I feel lost and I need some space and some time to just think and be. Maybe I’ll get my old self back when classes begins again.

Leave a Reply

Your email address will not be published.