Week 24 and 27

Jag är i vecka 24 i den vänstra bilden och i vecka 27 i den högra. Bulan har blivit ännu större sedan dess men jag har ingen senare bild. Får se till att ta en så snart som möjligt. Går in i vecka 29 idag, känns fortfarande så ofattbart.

I’m in week 24 in the left picture and in week 27 in the right one. The bump have grown even more since this picture but I don’t have a more recent once. I’m entering week 29 today, still feels so surreal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.