Teddy Bear

Alla behöver en nallebjörn att kela med, eller hur? Älskar den här enorma nallen, den är 100 cm lång och supermysig. Jag tror inte man någonsin växer ur behovet av gosedjur, eller vad säger ni?

Den här hittar ni på Åhléns för endast 349 kr, vilket är ett kap enligt mig.

Everyone needs a bear to cuddle with, right? I’m in love with this huge bear, it’s 100 cm long and super cozy. I don’t think you ever get too old for teddy bears, do you?

Motivation Monday

Motivationsmåndag – det är vad jag behöver. Jag behöver verkligen motivation, gällande allt i livet.

Som många av er vet hamnade jag i en djup depression för ungefär ett år sedan. Många av mina närmaste verkar tro att man bara hoppar ur en depression precis som man kliver upp från ett bad – man låter bara vattnet torka och fortsätter där man slutade. Men jag har märkt att det inte ens är i närheten av att vara så enkelt. Jag har faktiskt börjat förlora fokus på varför jag ska fortsätta i livet. Hur mycket jag än försöker lyckas jag inte finna det. Det senaste året har varit fyllda med underbara aspekter – den viktigaste är min sambo och hans son – men sorgligt nog tar de negativa aspekterna över och dränker mig totalt.

Jag har haft tre jobb det senaste året. Tre. Jag vill bara ha ett endaste jobb, men det verkar vara nära en omölighet för mig. Det har gått så långt att jag har börjat ångra min utbildning, eftersom det bara bygger på mer stress och press i mitt liv, speciellt för en del av mina familjemedlemmar. Med min utbildning följde nämligen en stämpel – att jag måste ha ett arbete med hög status och bra lön. Även om jag inte verkar få ett sådant jobb. Och om jag ska vara helt ärlig vet jag inte ens om jag vill ha det.

Jag har inte ens tillräckligt med energi att skriva allt jag vill men jag hoppas jag kan ta det i etapper. För att jag måste agera. Jag kommer inte klara mig länge till i det här stadiet. Jag behöver finna motivation i livet, och det är fort.

Motivation Monday – that’s what I need. I truly need motivation, concidering everything in life.

As most of you know I went into a deep depression about one year ago. Most of my closest ones seem to think you just pop out of a depression like that just like you get out of a bath – you just let the water dry and keep on going. But I found out that it’s not even close to being that easy. I’ve actually lost sight of why I should continue in life. And no matter how hard I try, I can’t seem to find it. This past year have been filled with some wonderful aspekts – the most important one is my spouse and his son – but sadly the negative aspekts tend to drown me completely.

I’ve had three jobs during this year. Three. I only want one, but apparently it’s close to impossible for me. I’ve started to regret my education, since it only adds more (uncontrollable) stress and pressure in my life, especially from a few of my family members. With my education came a stamp – I must have a high rated job and earn lots of money. Even if I can’t get that kind of job. And to be honest – I don’t even know if I want it.

I don’t even have enough energy to write all I want but I hope I can take it in pieces. Becasue I need to do something. I’m not going to last very long in this state. I need to find a motivation in life, and I need to find it quick.

The reason for my absence

Livet är orättvist. Livet är hemskt. Livet kan ändras på ett ögonblick. Jag var precis på väg att verkligen känna mig lycklig över mitt liv. Allt kändes bra. Sedan kom det där samtalet, den kalla första-novembermorgonen, som ändrade allt. En vän som jag har lärt känna det senaste året, vilken var en barndomsvän till min sambo, gick oväntat bort. Han var lika gammal som mig och var en av de gladaste och mest underbara person jag någonsin stött på. Jag gjorde blomsterarrangemangen till hans begravning i lördags. Vi befinner oss fortfarande i chock och jag tror faktiskt inte att jag någonsin kommer förstå att han inte längre finns med oss…

Life is unfair. Life is cruel. Life changes in a blink of an eye. I was on the edge of feeling really happy about my life. Everything felt good. Then one phone call, that cold November 1st morning changed everything. A friend that I’ve known this past year, which was a childhood friend of my spouse, unexpectedly passed away. He was the same age as me and was one of the happiest and most wonderful person I’ve ever met. I made the flower arrangements for his funeral last Saturday. We’re still in chock and I don’t think I’ll ever believe that he’s no longer with us…

Happy Feet Friday

Fick hem de här fina och glada strumporna med posten förra veckan. Visst gör de en på bra humör? Det var nämligen dags för nya strumpor så varför inte några pigga och uppmuntrande när man ändå är i farten? Funderar på att göra dem till mina balettstrumpor, som jag har till och från balettlektionerna. De är riktigt varma och sköna så det hade varit perfekt!

Got these lovely and happy socks in the mail last week. Don’t they just make you happy? It was time for some new socks so why not some bright ones that lightens your mood? I’m thinking of making them to my ballet socks, that I wear to and from ballet class. They were really warm and comfortable so that would be perfect!

New Life

Det var ett tag sedan – än en gång. Är verkligen ledsen för att jag inte kan hålla vad jag lovar. Det har bara varit alldeles för mycket för mig att hantera och därför har jag fått prioritera vad som har varit viktigast.

Det har hänt så mycket under de senaste månaderna att jag inte ens vet var jag ska börja men jag tänkte i alla fall försöka berätta det mest grundläggande.

Livet jag hade är inte samma liv jag lever idag. Jag lämnade min sambo som jag hade varit tillsammans med i närmare 13 år och började ett nytt liv. Det här nya livet har verkligen varit hårt och skrämmande, och jag har ifrågasatt mitt beslut så många gånger. Men känslor förändras och jag anser inte att det är rättvist mot den man är med att förneka den personen rätten till sann lycka.

Jag lämnade Örebro och flyttade till Stockholm. Började jobba samtidigt som jag försökte skriva ihop mitt examensarbete. Jag tryckte bort alla mina känslor och hanterade inte ens det som hände. Det var så mycket mer än det men det är alldeles för personligt för att skriva om öppet på Internet.

Fick en egen lägenhet i mitten av januari (vet inte ens om jag har sagt det?) och fick besked om att jag klarade examensarbetet med högsta betyg.

En annan händelse inträffade och knuffade mig över gränsen. Jag fick en svår depression och förlorade fokus på allt. Det var som om någon tog det lilla hopp jag hade, trots att jag precis hade avslutat mina studier. Men det var även då som jag började slappna av och allt jag hade tryckt undan och inte bearbetat forsade över mig likt ett vattenfall.

Med professionell hjälp och stöd av mina allra närmaste lyckades jag sakta ta mig ur det värsta och jag börjar långsamt hitta tillbaka till mig själv. Jag började mitt första juristjobb igår och flyttade nyligen ihop med min nya kärlek (och hans treåriga son varannan vecka). Ella har också flyttat med.

Har dock inte dansat på fem månader och endast stretchat ett par gånger. Jag saknar dansen och stretchingen, och jag saknar att fota och blogga. Hoppas jag lyckas komma igång med det igen, jag tror jag skulle må bra av det.

Tack så innerligt för er omtanke, det betyder så mycket för mig ♥

It’s been a while – again. I’m really sorry that I can’t keep my promises. It’s just been way too much for me to deal with and I’ve had to prioritize what’s most important.

So much has happened that I don’t even know where to begin but I want you to know the most basic things. 

The life I had is not the life I’m living today. I left my partner after almost 13 years and began a new life. This new life has been really tough and scary, and I have doubted myself and my choice so many times. But feelings change and I don’t think it’s fair to the person you live with to deny that person true happiness.

I left Örebro and moved to Stockholm. Began working while trying to write my final essay. I pushed all my feelings aside and didn’t even process everything that happened. It was so much more than that but it’s way to personal to write openly on the world wide web.

I got my own apartment in the middle of January (don’t even know if I’ve said it?) and found out that I passed my final exam with the highest grade.

Another event happened and it pushed me of the edge. I got a severe depression and lost sight of everything. It was like someone took away every glimps of hope, despite the fact that I finished my studies. But it was when I began to relax that all the unprocessed feelings and thoughts caught up with me.

With professional help and the support of my closest ones I’ve slowly started to get back to my old self. I started my first job as a jurist yesterday and have moved in with my new love (and his three year old son every other week). Ella lives with us as well.

I haven’t danced in about five months though, and haven’t even stretched for more than a couple of times. I miss dance and stretching, and I miss taking pictures and blogging. But hopefully I’ll get back to some of it soon, I think it would be good for me.

Thank you so much for your thoughts and care, it means so much to me ♥

Alive

Jag vet att en del av er är oroliga för mig så jag tänkte bara skriva ett kort inlägg för att säga att jag lever och mår bra under omständigheterna. Det har bara varit för mycket för mig för att blogga men jag börjar långsamt att må bättre. Jag tror jag kommer kunna komma igång med bloggandet igen till helgen. Förmodligen inte i samma utsträckning som innan men bättre än vad det är nu i varje fall.

I know that some of you have been worried so I thought I’d update you and tell you that I’m alive and well during the circumstances. It’s just been too much for me to be able to blog but I’m slowly getting better. I think I’ll be able to get the blogging going before the end of this week. Probably not to the same extent as before but better than what it is anyway.