Spagat

Jag blev tillfrågad om hur jag har kommit ner i spagat så jag tänkte berätta min “spagat-historia”. Jag har aldrig varit naturligt flexibel utan började stretcha när jag började dansa balett (januari 2011). Jag var beredd på att det skulle ta lång tid för mig att komma ner i spagat men det gick fortare än jag trodde. Det tog nästan precis ett år för mig att få båda spagaterna men jag har fortfarande problem med min högra (jag har den inte alltid).

Vad man måste komma ihåg och tänka på när man stretchar för att bli vigare är att ta tid på sig, vara konsekvent och göra det regelbundet. Stretcha alltid båda sidorna och var försiktig. När man känner att man kan trycka lite till så gör man det men tryck aldrig för mycket för fort.

Hur mycket man ska stretcha och när man ska göra det är mycket omdiskuterat och åsikterna går isär. Genom min “stretch-resa” så har jag bara stretchat en till två gånger i veckan, ibland bara en gång varannan vecka, men jag har alltid stretchat och jag tar alltid lång tid på mig. Jag är bevis på att man inte behöver stretcha varje dag för att komma ner i spagat. Jag värmer inte alltid upp innan men jag ser till att jag inte är kall och stel. Om man inte värmer upp innan så måste man vara extra försiktig och ta det riktigt lugnt. Gunga ALDRIG kroppen upp och ner när du stretchar, risken är mycket stor att man drar på sig en sträckning.

I was asked about the right and left split so I’d thought I give you my “split-story”. I’ve never been naturally flexible, I started to stretch when I started ballet (January 2011). I was prepared for a long stretching period to get my splits but I got them earlier than I thought. It took me about a year to get both my splits but I still have problems with my right (I don’t always get it).

What you need to remember and focus on when stretching for flexibility is to take your time, be consistent and do it on a regular basis. Always stretch both sides and be careful. When you feel that you can push a little further – do so – but don’t push yourself too fast.

How much to stretch and when to do it is a highly discussed topic and the opinions diverge. Throughout my “stretch-journey” I only stretched one to two times a week, sometimes only once every two weeks but I always stretched and I took my time. I’m proof of that you don’t have to stretch every day to become flexible. I don’t always warm up but I make sure that I’m not cold and stiff. If you don’t warm up you have to be extra careful and take it really slow. NEVER rock your body up and down, you can easily get a strain.

Tyvärr tog jag aldrig kort när jag faktiskt började stretcha utan här hade jag stretchat i ungefär sex månader.

I didn’t start to take pictures on my splits until six moths later so I can’t show you how my flexibility looked when I started.

SpagaterJag kommer göra några inlägg om stretcher för nybörjare, det finns många stretcher man kan börja med för att öka flexibiliteten och förbereda sig för spagaterna.

I’m going to post more stretches for beginners, there are a lot of stretches that you can start with to increase your flexibility and start preparing for the splits.

Back

Ryggstretch
Jag tyckte att jag kände en liten förbättring i min ryggflexibilitet sist jag stretchade och min känsla stämde. Det är faktiskt en liten förbättring. Jag vågar gå längre ner i stretchen nu så det är inte bara flexibiliteten som gör det men mina armar ser mycket bättre ut och min rygg gör framsteg. Den vänstra bilden är tagen för ca en och en halv månad sedan.

I thought I felt a little improvement in my back flexibility the last time I stretched, and my feeling was right. There is actually a small improvement. I dare to go further as well so it’s not just flexibility but I think my arms look a lot better and my back is improving. The left picture was taken about one and a half moth ago.

25-minutersstretch

Idag har varit en jobbig dag så jag valde att stretcha lite för att slappna av. Stretchade straddle, några stretcher som är bra för split och lite ryggstretcher i ungefär 25 minuter.

I’ve had a tough day today so I began to stretch to release some tension. I stretched the straddle and some stretches which is good for the middle split and some back stretches for about 25 minutes.

Stretch
Stretch
Straddle
Stretch
Stretch
Ryggstretch
Ryggstretch
Mitt högra ben känns fortfarande spänt så jag vågade inte trycka ner lika mycket som jag har gjort innan i straddlen. Jag tog det verkligen lugnt den här gången, jag vill inte att benet ska bli värre nu, så nära showen. Bättre att ta det säkra före det osäkra!

Jag känner en förbättring i ryggen, vilket gör mig så glad! Jag har fortfarande en bra bit kvar men jag är på väg. Stretching tar tid, väldigt lång tid.

My right leg still feels a little tense so I couldn’t push down as far as I could before in the straddle. I took it really easy this time, I don’t want it to get worse now, just before the show. Better safe than sorry!

I feel an improvement in my back, which makes me so happy. I still have a long way to go but I’m getting there. Stretching takes time, very long time.

Snabbstretch

Stretch
Jag kom inte längre än så här innan kamerabatteriet valde att gå och lägga sig. Det är synd att jag vred mig lite på vänster bild, jag tycker inte om när bilder får någonting att se bättre ut än vad det egentligen är, jag gillar att se sanningen!

This was all I had time for before the battery in the camera decided to go to sleep. It’s a shame that I twisted a little in the left picture, I don’t like when pictures make something look better than what it is. I like to see the truth!

Brygga

Brygga
Jag har inte gjort någon brygga på länge, mestades för att det är omständigt. Jag måste ju göra den i sängen eftersom mina armar är så svaga p.g.a. en skada. Jag är så rädd att de ska vika sig när jag går upp i brygga så jag vågar inte göra den på golvet än. Min brygga har förbättrats mycket sedan jag började med den. Jag har alltid varit ganska flexibel i den lägre delen av ryggen, det är övre delen av ryggen som behöver stretchas.

I haven’t done the bridge stretch for a long time, mostly because I only do the stretch in bed. My arms are weak doe to an injury so I’m afraid that they will fold if I do it on the floor. They haven’t folded yet but I’m not taking any chances. My bridge has improved a lot since I started to do it. I’ve always been flexible in my lower back but my upper back needs some work.

Progress?

Jag tittade igenom några gamla fotomappar och tyckte att jag kunde ana en liten förbättring när det gäller min övre rygg de senaste två åren. Det är egentligen ganska sorgligt att jag inte har fokuserat mer på min ryggflexibilitet, split och straddle under de tre åren jag har stretchat. Men det blir ändring på det nu!

Went through some photo albums and thought I saw some progress in my upper back flexibility over the past two years. It’s kind of sad, but I haven’t really focused on my back or middle split and straddle over the three years I’ve been stretching. But that is about to change!

RyggRygg
Jag kan se en förbättring i mina armar när jag gör den här stretchen. Mina axlar/skulderblad (övre delen av ryggen) är mer flexibla nu. Det krävs mycket muskler och kontroll för att göra den här stretchen och jag känner att jag kan göra den lättare nu.

I see an improvement in my arms, my shoulders (upper back) are more flexible and relaxed in this stretch now. It takes a lot of strength to do this stretch and I feel I can do it much easier now.

Split & Straddle

Jag och Angelica stannade kvar och stretchade igår som vanligt igår. Eftersom ni redan har sett mina spagater så mycket på den förra bloggen så tänkte jag fokusera lite mer på split och straddle från och med nu.
Me and Angelica stayed and stretched yesterday, as we do every Sunday. You’ve already seen my right and left splits so many times on the last blog so I thought I’ll focus more on my middle split and straddle from now on.

Split
Spliten rör sig inte så mycket just nu men jag blir mer bekväm i den, vilket är bra.
I’m not making any progress in the middle split right now, but I feel more comfortable in it, which is good.

Straddle
Straddle med ryggen rak, som man ska ha. Det lustiga är att jag inte känner så mycket om jag har ryggen rak i straddle. Jag antar att det är för att jag är så stel och ovig i de musklerna som ska stretchas och det är därför jag inte känner något.
With my back straight, as you should do. The thing about this stretch is that I don’t feel so much tension if I keep my back straight. I’m guessing my muscles are so stiff and that’s why I don’t feel anything.

Straddle
Med ryggen böjd så kommer jag längre ner men tyvärr är det fel sätt att stretcha på. Men om jag böjer ryggen så känner jag stretchen mycket mer och kan pressa bröstet närmare golvet.
With my back bent. As you can see I’m getting closer to the floor but in the wrong way. But with my back bent I feel the stretch more and I can press my chest closer to the floor.