Tisdagstips 3

Fot
Dagens tisdagstips är i princip likadant som det första, men i den här behöver man inga hjälpmedel, som exempelvis ett gummiband. Man gör övningen på samma sätt men jag brukar stanna kvar med foten pekar mycket längre och försöker så hårt jag kan att få mina tår att nudda golvet. Jag känner att den här övningen är bättre (konstigt nog) än den med gummibanden, jag gissar att det beror på att jag pekar foten mycket mer utan bandet.

Som ni kan se så har jag översträckta ben så min häl nuddar inte golvet när jag har raka ben. Övningen är en styrkeövning och stretchövning, den förbättrar fotens flexibilitet och styrka.

Today’s tip is pretty much like the first Tuesday tip, but this is without any tools, such as a rubber band. You do the exercise the same way but I usually push the foot more to the floor when pointed, I try to get my toes to touch the ground for a longer time than with the band. I feel this exercise is better (strangely enough), I guess it’s because I point a lot harder without the band. 

As you can see, I have hyper extended knees so my heel doesn’t touch the floor in this exercise. It’s a combined exercise and stretch movement that increase your arch, strength and foot flexibility.

Tisdagstips 2

Sickle


En sak som många av oss (nybörjare på balett) gör fel är att sickla. Foten ska alltid vara i en rak och fin linje, speciellt när man gör tendu. En sak som förekommer ofta är att man lägger vikten på tårna, vilket är helt fel. Man ska ha all vikt på det bakre benet (stå-benet), inte på den pekande foten. Linjen ska vara rak, stortån ska precis nudda golvet. Och kom ihåg – peka och håll utåtvridningen!

One thing that many of us (beginners of ballet) do is sickle. The foot should always be in a straight line, especially when doing the tendu. A common thing is to put weight on the toes, which is a big no no. You should have all your body weight on the back leg (standing leg), not the front foot. The line should be straight, the big toe should just barley touch the floor. And remember – point and turn out!

Tisdagstips 1

Eftersom det är många som undrar hur man får både starkare och mer flexibla fötter tänkte jag börja med att tipsa om en fotövning som är väldigt effektiv och skonsam mot fötterna. Du behöver ett gummiband, de finns till exempel  att köpa här.

Since many of you are wondering how you get stronger and more flexible feet, I thought I start with a tip on a foot exercise that is very efficient and gentle. You’ll need a rubber band, Thera-band or a band similar to it.

Fot
Placera gummibandet som på bilden och dra tillbaka bandet så mycket du kan, luta dig bakåt för ännu mer motstånd. Börja övningen med att flexa foten så mycket du kan. Håll benet rakt och spänt under hela övningen.
Put the rubber band like the picture and keep as much tension as you can on it. Lean back for more resistance. Begin the exercise with flexing your foot as much as you can. Keep the leg straight through the entire exercise.

Fot
Pressa ner foten så att trycket av gummibandet hamnar på trampdynan, med benet spänt och rakt. Försök att verkligen förlänga foten och trycka ner den mot golvet utan att böja benet.
Press down the toes into a demi-pointe, with the leg straight. Try to really lengthen your foot and press it down to the floor without bending your knee.

Fot
Peka foten så mycket som du kan, rakt framåt. Vrid inte foten åt något håll för att komma närmare golvet. Försök att peka med hela foten och försök att peka tårna mot golvet, utan att böja benet.
Point the foot as much as you can, straight a head, don’t twist or turn the foot to get closer to the floor. Try to point with the entire foot and try to point the toes to the floor, without bending the leg.

Gå baklänges in i demi-pointe och flexa. Upprepa övningen 14 gånger. Byt fot och upprepa 15 gånger. Gör 3 set på varje fot och se till att stretcha ut vaden efteråt.
Go backwards into demi-pointe and flex. Repeat the exercise 14 times, change foot and repeat 15 times. Do 3 sets on each foot and make sure you stretch the calf after the exercise.

Det går att göra övningen utan gummiband också men man får ett annat motstånd med bandet.
It’s possible to to the exercise without the rubber band but you don’t get the same resistance as with the band.