Ballet exercise


En till övning som är bra som förberedande övning till pirouetter. Mycket grundläggande men riktigt bra. Jag ska faktiskt börja göra de här övningarna oftare så jag kan göra pirouetter någon gång.
Another exercise that’s good to to as preparation for pirouettes. Very basic but still very good. I’m going to try and do these exercises more so I can learn to do pirouettes.

Förresten, har ni lagt märke till att jag har skapat en ny kategori för videos? Jag lägger alla inlägg med videos där så ni kan hitta dem eftersom jag inte har en synlig YouTube-sida.
By the way, have you noticed the new category for videos? I’m going to put all entries with videos in it so you can find them easier since I don’t have a public YouTube page.

Exercise for Pirouettes


Innan jag börjar att beskriva övningen så måste jag berätta att jag är riktigt dålig på snurrar, vare sig det är pirouetter, chaines eller piqué snurrar, så är jag riktigt, riktigt dålig på dem. Jag hittar inte balansen och ramlar ur dem. Med det sagt så är det här en bra övning för oss som har problem med pirouetter.

Det tar ett tag för mig att komma in i övningen och hitta balansen som ni kan se. Man börjar i femte positionen och går ner i en demi plié. Därefter går man upp i en passé med relevé och ner i en demi plié i femte positionen igen. Sedan gör man samma sak men man försöker trycka ifrån så att man kommer en kvarts varv. Upprepa så mycket du vill och kan, ju mer man gör det desto bättre blir man.

När du kan göra ett kvarts varv kan man fortsätta till att göra ett halvt varv, sedan tre fjärdedelar och slutligen ett helt varv. Lycka till!

Before I describe the exercise, I have to say that I’m really bad at turns, whether it’s pirouettes or chaines or piqué turns, I’m really, really bad at them. I can’t find my balance and fall out of them. With that said, this is a great exercise for those of us who have problems with turns.

It takes some time for me to get in to the exercise and find my balance. You start in fifth position and do a demi plié, push up into a passé with relevé and down into demi plié in fifth again. Then you just do the same thing but try to turn a quarter. Repeat as much as you would like, the more you do it, the better you get.

When you can do the quarter, do a half of a turn and then move on to three quarters of a turn and then start to practice a whole turn. Good luck!

Strength and Balance

Den här övningen är perfekt för både balans och styrka. Man kan anpassa den efter sin förmåga genom att justera höjden på benet. Jag tycker nästan att den är lika svår vid den lägre höjden som den högre. Som ni kan se så tenderar jag att tappa benet när jag går bakåt på den högre nivån. Jag gör övningen utan att hålla i mig så det är väldigt vingligt. Jag känner av varenda muskel i kroppen i den här övningen.

Om ni klarar av det här utan några svårigheter så kan ni göra den på tå (relevé).

This exercise is great for both balance and strength. You can adapt it by choosing the height of your leg. I think it’s almost as hard at the lower level as at the higher. As you can see, I tend to drop my leg when I’m going back with it at the higher level. I’m doing this exercise without holding on to anything, so it’s very wobbly. I can feel every muscle in my body in this exercise.

If you can do this without any difficulty, you can move on to doing it on demi pointe.

Balance exercise

Det här är en mycket effektiv övning för balansen. Jag tycker den är riktigt svår och vi gör den mycket på tisdagslektionerna, i princip efter varje kombination vid räcket. Min balans har förbättrats enormt sedan jag började göra den här övningen mer, så ge inte upp om ni inte hittar balansen på en gång. Ju mer man gör den, desto bättre blir balansen.

Som ni kan se så är min balans mycket bättre på mitt vänstra ben än på mitt högra.

This is a very efficient exercise for the balance. I find it really hard and we do it a lot on the Tuesday classes, after almost every combination at the barre. My balance has improved a lot since I started to do this exercise more, so don’t give up even if you can’t find the balance at once. The more you do it, the better it gets.

As you can see, my balance is much better on my left leg than on my right.