Tendus


Synd att jag rullar på foten när jag stänger i tenduerna bak. Utöver det är jag riktigt nöjd med dem. En av de mest grundläggande stegen i balett men även ett av de svårare att bemästra.

Too bad I’m rolling my foot when I close in the tendus to the back. Other than that I’m very happy with the tendus. One of the most basic movements in ballet but also one of the hardest to master.

Pirouette Practice


Jag är verkligen inte den snurrande eller hoppande typen av tjej. Jag känner mig mest bekväm vid räcket, när jag gör adagio eller fondus. Men det är av den anledningen som jag måste öva snurrar och hopp ännu mer. Jag kan snurra bättre på mitt vänstra ben, det finns en rädsla på mitt högra ben eftersom det har gått ur led två gånger. Jag är väldigt dålig på pirouetter men det är faktiskt mycket bättre än vad det var ett år sedan.

I’m really not a turning or jumping kind of girl. I feel most comfortable by the barre, doing adagio or fondus. But that’s also why I have to practice turns and jumps even more. I can turn better on my left leg, there’s a fear on my right leg since it’s dislocated twice. I’m very bad at turns but this is actually a lot better than what it was a year ago.

Entrechat Practice


Jag försökte öva de här hoppen efter tisdagens träning. Jag har alltid haft svårt för hopp. Det har blivit mycket bättre nu när jag har byggt upp mer muskler men jag är fortfarande väldigt tålig på dem. Min hållning och utåtvridning flyger ut genom fönstret efter bara några hopp. Jag trodde dock aldrig att jag skulle komma så nära en entrechat. Jag tror till och med att jag lyckas byta for i luften ett par gånger. Mina knän är verkligen i vägen i de här hoppen, både på grund av min hyperextension och kobenheten. Men det är livet, vi kan inte få allt!

I tried to pratice these jumps after Tuesday’s practice. I’ve always had a difficylty with jumping. It’s gotten a lot better now that I’ve built more muscles but I’m still very bad at them. My posture and turnout flies out the window after just a few jumps. I never thought I would be able to get this close to an entrechat though. I think I even manage to switch legs in the air once or twice. My knees are really in the way in these jumps, both due to the hyperextension and the fact that I’m knocked-kneed. But that’s life, we can’t have it all!

Timing


Det finns mycket att förbättra i min sissone men timingen på den här med Angelica är bokstavligt talat perfekt! Vi är verkligen en dynamisk duo.

There’s a lot to improve in my sissone but the timing on this one with Angelica is literally perfect! We really are a dynamic duo.

Balance Record


Det här är mitt nuvarande balansrekord och jag planderade inte ens att försöka sätta det. Jag antar att det var just därför jag gjorde det, för att jag inte gjorde en så stor grej av det. Jag balanserade i första position i en minut och 42 sekunder! Jag kan förmodligen balansera lite längre men jag kunde inte fortsätta stå på tå en sekund till – mina vader brände sönder! Videon är sex gånger snabbare än normalt eftersom det förmodligen inte är så kul att titta på när jag balanserar så länge. Vad är ert balansrekord?

This is officially my balance record and I didn’t even plan for it. I guess that’s why I could hold it for that long, because I didn’t make any big deal of it. I balanced in first position for 1 minute and 42 seconds! I could probably balance longer but I could not stand in relevé any longer – my calves were burning so bad! The video is speeded up six times because it probably isn’t that much fun to watch me balance for that long. What is your balance record?