Hope – You set the price

Balettkjol

Jag sydde den här kjolen till Rosa Bandet-kampanjen. Det finns endast ett exemplar av denna kjol och jag har gett den namnet ‘Hope’. Den passar storlekar från XS upp till M och är i mönstrad chiffong.

Jag har bestämt mig för att ha en budgivning på den här kjolen och hela summan går till Cancerfonden. Utropspriset är 200 kr och ni kan lägga så litet eller så stort bud ni vill. Jag står för frakten. För att lägga ett bud skriver ni bara ert bud i en kommentar och publicera den. Personen som leder budgivningen den 31 oktober kl. 18:00 vinner kjolen. Betalning sker via PayPal.

I sew this skirt for the Pink Ribbon campaign. There is only this skirt and I named it ‘Hope’. The skirt fits sizes from XS up to M and is in printed chiffon.

I’ve decided to have a bidding on this skirt and the entire amount goes to the Swedish Cancer Foundation. The starting price is 200 sek and you can bid as little or as much as you want to. I’m paying for the shipping on this skirt. To place a bid, write your bid in a comment and post it. The person with the highest bid at the 31st of October at 06:00 pm Swedish time gets the skirt. Payment through PayPal.

How to tie a Wrap skirt

Balettkjol
Balettkjol
Eftersom mina kjolar inte har några lappar som vägledning ville jag visa hur man knyter mina omlottkjolar på bästa sätt. Börja med att titta vilken sida som är in och vilken som är ut (man ser det genom att titta på kanten runt kjolen). Placera kjolen bakom dig och dra fram ändarna tillsammans framför dig. Börja med att ta vänster ända mot din högra sida och placera sedan höger ända mot din vänstra sida. Dra bak banden och knyt en rosett i ländryggen. Se till att rosetten är så pass stor att bandet inte hänger nedanför kjolens kant. Färdigt!

Since my skirts don’t have any tags I wanted to show you how you tie my wrap skirts. Begin with checking which side is in and out (you see it on the edge around the skirt). Place the skirt behind you and bring the ends together in front of you. Begin with bringing the left end to your right side and then place the right end to your left side. Bring back the ribbons and tie a knot at your lower back. Make sure that the knot is as big as it takes for the ribbon not to go below the edge of the skirt. Done!

Wrap Skirt Tutorial

Balettkjol
Här har ni hur jag gör mina omlottkjolar. En kjol tar ca en timme för mig.
This is how I make my wrap skirts. One skirt takes about one hour for me.

Balettkjol
Börja med att möta upp tyget efter att du har vikt det på hälfen. Man behöver ungefär 90 cm tyg på längden och det bör vara ca 110 cm brett.
Start with measuring the fabric when you’ve folded it in half. You’ll need about 90 cm of fabric on the length and it should be about 110 cm wide.

Balettkjol
Jag klipper faktiskt tyger på fri hand, vilket egentligen är ett stort no no men jag har inte tålamodet att klippa ut ett mönster och nåla fast det innan jag klipper. Så jag klipper tyget i en halvcirkelformad båge, som bilden visar. Den måste vara bågformad eftersom man knyter den runt midjan. Ju mer bågformad man klipper desto mer tyg behöver man.
I actually cut the fabric by free hand, which is a big no no but I don’t have the patience to cut out a pattern and stitch it to the fabric and cut. So I cut the fabric in a half circle kind of form, like the picture. It needs to be curved on the top for it to be able to wrap nicely around the waist. The more the curve the better. But the bigger the curve, the more fabric you’ll need.

Balettkjol
Sy en sicksacksöm runt hela kjolen utom den övre delen där bandet ska sys på. Vik in tyget ungefär 0,5 cm och sy stygnen ganska nära kanten. Försök sträcka ut tyget när du syr och följ det när det svänger så att det blir en rund kant.
Sew a zigzag stitches all the way around the skirt except the upper part where the ribbon goes. Fold the fabric in about 0,5 cm and sew the stitches pretty close to the edge. Try to keep the fabric stretched when you’re sewing and turn it so the lining is round.

Balettkjol
Klipp en till bit av tyget, ca 10 cm bred. Det är till bandet runt kjolen.
Cut another piece of the fabric, about 10 cm wide. It’s for the ribbon around the skirt.

Balettkjol
Klipp delen i två.
Cut the piece in two.

Balettkjol
Balettkjol
Vik en kant mot mitten.
Fold one edge towards the middle.

Balettkjol
Vik andra kanten mot mitten.
Fold the other edge towards the middle.

Balettkjol
Vik sedan ihop de två kanterna tillsammans och nåla fast dem.
Then fold the two edges together and pin them.

Balettkjol
Nåla hela vägen på de båda delarna och sy ihop ena änden med en raksöm så det blir en lång remsa.
Pin all of the two pieces together like this and sew them together in one end with a straight seem so it turns into one long ribbon.

Balettkjol
Balettkjol
Mät up mitten av kjolen och matcha den med sömmen av bandet.
Find the middle of the skirt and match it with the seem of the ribbon.

Balettkjol
Öppna upp bandet igen genom att ta bort nålen. Placera kjolens kant så långt in i bandet som möjligt och vik över det igen. Det ska vara lika mycket tyg på båda sidorna av kjolen.
Open the ribbon by removing the pin. Place the skirt edge as far in to the ribbon as possible and fold it over again. It should be as much fabric on both sides of the skirt.

Balettkjol
Nåla fast den och fortsätt tills hela kjolens övre kant är fastnålad.
Pin it and continue to do like this towards the ends of the skirt.

Balettkjol
Balettkjol
Balettkjol
Avslutningsvis syr man en rak söm längs hela bandet. Se till att båda ändarna på bandet kommer med i sömmen. Jag sydde ca 0,5 cm från kanten. Klipp av banden i önskad längd och knyt en knut i ändarna. Färdig!

Lycka till!

Finally, sew a straight seem along the ribbon and make sure that both edges of the ribbon gets within the seem. I sew the seem about 0,5 cm from the edge. Cut the ribbon in the length you want and tie a knot in the end. Done!

Good luck!