Ballet on a Chest

Ur ett annat perspektiv / From another perspective

Hann med en mycket liten fotografering idag, på en kista vi har ståendes i vardagsrummet. Tänkte att det kunde vara en rolig sak att fotografera på. Fick till ett par bra bilder, även om jag känner mig väldigt ur form. Största delen av tiden gick till att försöka hålla William borta och sysselsatt, vilket inte är det bästa för inspirationen eller koncentrationen. Men det gick ändå!

I had a very small shoot today, on a chest that we keep in the living room. I thought it could be a fun thing to shoot at! I got a few good pictures, even though I feel so out of shape. Most of the time was spent on keeping William away, which isn’t the best way to get inspiration and concentration. But it worked anyway!

Wayback Wednesday

Ser tillbaka på den här kalla vinterdagen med ett leende på läpparna. Älskade att vara med i den här lilla reklamen. Jag hoppas verkligen att jag får chansen att bli fotograferad igen, älskade det! Säg gärna till om ni behöver eller känner någon som behöver en frivillig balettmodell!

Looking back on this day and feeling really happy. I loved being in this small commersial. I really hope I get to be photographed more times, I really loved it!

First Ballet Class of This Year (!)

Kan knappt förstå det själv men jag gick faktiskt på min första balettlektion för i år igår! Hittade Kulturama som erbjuder kurser för vuxna i Hammarby sjöstad. Läraren är verkligen underbar. Den här kursen har också en pianist, vilket jag älskar. Är inte alls van vid pianister så det är alltid en lycka att få se (och lyssna till) en. Ska gå på torsdagens lektion också, men den är absolut nybörjarnivå så vi får se hur det är. Läraren trodde den var alldeles för enkel för mig men som jag alltid säger – balett är aldrig enkelt. Till och med en plié är väldigt svår att bemästra, därför anser jag att det skulle vara ett bra sätt att verkligen fokusera på att utföra rörelserna korrekt.

I can hardly believe it but I actually had my first class of this year yesterday! I found classes in a different school, much closer to where I live. It’s an adult class and the teacher is wonderful. This class also has a pianist, which I love. I’m not used to a pianist so it’s always a joy to see (and hear) one. I’m going to try Thursday’s class too, but it’s at an absolute beginner’s class so we’ll see how it is. The teacher thought it could be way too basic for me but as I always say – ballet is never easy. Even a simple plié is very hard to master, so I think it could be a fantastic way to really focus on doing the movements right.

Cirkus Entré – Mimare (Pantomimes)


Här är den första videon från mina fyra danser som jag hade i Vårshowen! Temat för i år var cirkus och i det här numret är vi ledsna och arga mimare – alla utom en. Hon försöker vara glad men vi drar henne tillbaka till vår nedstämdhet. Men i slutet lyckas hon besegra våra sura miner och är glad. Min sambo var så snäll och filmade det här så jag kunde lägga upp det till er, och eftersom han inte kunde filma alla samtidigt filmade han mig mest. Det är lördagsgruppen som är precis steget över nybörjarnivå.

Here’s the first video of one of my four dances that I had in the Spring Show! The theme was circus and in this number we’re sad and angry pantomimes – all except one. She’s trying to be happy but we keep pulling her back into our sadness. But in the end she manages to be happy despite our efforts. My spouse was so kind and recorded this for me to post here, and since he couldn’t film everyone at once he tried to film me the most. This is the Saturday group, it’s just above the beginners course.


Här är en annan video där ni ser alla men den är riktigt långt bort, mycket ljud runt omkring och suddig. / Here’s another video where you can see all of us but it’s really far away, noisy and blurry.

Pointe situation

Balett
Jag tror det är dags för mig att ge en ordentlig förklaring av min aktuella tåspetssituation. Många av er och mina följare på Instagram har undrat om jag dansar i tåspetsskor än, eftersom jag tar bilder i mina tåspetsskor ibland. Om jag ska vara ärlig så ser jag inte mig själv som “tåspetsutövare” och jag ska berätta varför.

Till att börja med så vill jag säga att jag faktiskt har lite erfarenhet av att använda tåspetsskor. Jag hade faktiskt tåspetsskor under min andra och tredje termin på min första dansskola, med lärarens godkännande och övervakning. Det var inga avancerade rörelser men vi gjorde bra rörelser som var anpassade för tåspetsträning för nybörjare.

Efter min tredje termin var jag tvungen att göra uppehåll i ett och ett halvt år, innan jag började på min nuvarande dansskola. Vid det här laget hade jag förlorat mycket muskler och jag lade också märke till min bristande teknik (till exempel fokuserade min första dansskola endast på fot- och benrörelser så jag hade inte mycket erfarenhet av armrörelser). Det blev min största prioritet och jag insåg hur långt från tåspetsträning jag var. Jag klarade knappt av tekniken och tänkte inte ens på tåspetsträning.

Trots det så bad jag min lärare att berätta för mig och Angelica när hon ansåg att vi var redo för tåspetsträning. Hon svarade med att vi fick ha på oss dem redan då, vid räcket. Så vi försökte det en lektion. Problemet var bara att min lärare inte anpassade eller ändrade övningarna. Jag kunde knappt göra rörelserna på halvtå och nu förväntade hon sig att vi skulle göra dem på tåspetsen (till exempel skulle vi gå upp på tåspetsen med en fot och benet rakt). Jag hade inte ens 10 % av styrkan jag behövde så jag hade inte på mig skorna efter det. Jag blev faktiskt lite besviken på min lärare efter det. Eftersom dansskolan inte erbjöd några tåspetslektioner heller så blev det en återvändsgränd.

Jag har inte tänkt så mycket på tåspetsträning fram tills nu. Jag blev så motiverad när jag såg att min närmaste vän på Instagram har blivit godkänd för tåspetsträning. Så jag har tänkt att ge det ett försök till, men på lördagslektionerna i stället eftersom det är en lägre nivå. Jag har fortfarande så lång väg kvar men det är inte likt mig att ge upp om något som jag vill kunna uppnå.

Därför har jag alltså bestämt mig för att prova på nästa lördagslektion. Vi får se hur det går…

I think it’s time for a proper explanation of my current pointe situation. Many of you and my Instagram followers have asked if I’m on pointe yet or not, since I sometimes takes photos in my pointe shoes. If I’m honest I don’t see myself as being on pointe yet and I will tell you why.

First of all, I do have some experience of being en pointe. I actually wore my pointe shoes during my second and third term at my first dance school, with the teachers approval and supervision. It wasn’t any advanced movements but it was really god exercises that was adapted to pointe work for beginners.

After my third term I had to quit ballet for a year and a half, before starting at my current dance school. By this time, I had lost much muscles and I also noticed that I didn’t have such a good technique (for example, my first school only focused on feet and legs, I hadn’t learned arm movements before). This became my biggest priority and I realized how far I was from pointe work. I almost thought that the technique was too hard, and therefore I didn’t even think about pointe work.

Even so, I asked my teacher to tell me when me and Angelica were ready for pointe and she replied that we could wear pointe shoes at the barre from now on. So we tried it one class. The problem was that my teacher didn’t change or adjust the movements. I could hardly do them on demipointe and now she expected us to do them on pointe (for example – to rise on one leg up on pointe with the strength on that foot). I didn’t even have 10 % of the strength I needed so I didn’t wear the shoes after that. I actually got pretty disappointed at my teacher for that. Since the dance school don’t offer pointe classes it was a dead end.

I didn’t think more about pointe practice until now. I got so motivated when I saw that my closest friend on Instagram got approved for pointe. So I’m thinking of trying again, but on Saturdays classes (which are at a lower level). I still have such a long way to go but it’s not like me to give up on something I want to pursue.

That’s why I’ve decided to try next Saturday’s class with in my pointe shoes by the barre. We’ll see how it goes…

Wrap Skirt Tutorial

Balettkjol
Här har ni hur jag gör mina omlottkjolar. En kjol tar ca en timme för mig.
This is how I make my wrap skirts. One skirt takes about one hour for me.

Balettkjol
Börja med att möta upp tyget efter att du har vikt det på hälfen. Man behöver ungefär 90 cm tyg på längden och det bör vara ca 110 cm brett.
Start with measuring the fabric when you’ve folded it in half. You’ll need about 90 cm of fabric on the length and it should be about 110 cm wide.

Balettkjol
Jag klipper faktiskt tyger på fri hand, vilket egentligen är ett stort no no men jag har inte tålamodet att klippa ut ett mönster och nåla fast det innan jag klipper. Så jag klipper tyget i en halvcirkelformad båge, som bilden visar. Den måste vara bågformad eftersom man knyter den runt midjan. Ju mer bågformad man klipper desto mer tyg behöver man.
I actually cut the fabric by free hand, which is a big no no but I don’t have the patience to cut out a pattern and stitch it to the fabric and cut. So I cut the fabric in a half circle kind of form, like the picture. It needs to be curved on the top for it to be able to wrap nicely around the waist. The more the curve the better. But the bigger the curve, the more fabric you’ll need.

Balettkjol
Sy en sicksacksöm runt hela kjolen utom den övre delen där bandet ska sys på. Vik in tyget ungefär 0,5 cm och sy stygnen ganska nära kanten. Försök sträcka ut tyget när du syr och följ det när det svänger så att det blir en rund kant.
Sew a zigzag stitches all the way around the skirt except the upper part where the ribbon goes. Fold the fabric in about 0,5 cm and sew the stitches pretty close to the edge. Try to keep the fabric stretched when you’re sewing and turn it so the lining is round.

Balettkjol
Klipp en till bit av tyget, ca 10 cm bred. Det är till bandet runt kjolen.
Cut another piece of the fabric, about 10 cm wide. It’s for the ribbon around the skirt.

Balettkjol
Klipp delen i två.
Cut the piece in two.

Balettkjol
Balettkjol
Vik en kant mot mitten.
Fold one edge towards the middle.

Balettkjol
Vik andra kanten mot mitten.
Fold the other edge towards the middle.

Balettkjol
Vik sedan ihop de två kanterna tillsammans och nåla fast dem.
Then fold the two edges together and pin them.

Balettkjol
Nåla hela vägen på de båda delarna och sy ihop ena änden med en raksöm så det blir en lång remsa.
Pin all of the two pieces together like this and sew them together in one end with a straight seem so it turns into one long ribbon.

Balettkjol
Balettkjol
Mät up mitten av kjolen och matcha den med sömmen av bandet.
Find the middle of the skirt and match it with the seem of the ribbon.

Balettkjol
Öppna upp bandet igen genom att ta bort nålen. Placera kjolens kant så långt in i bandet som möjligt och vik över det igen. Det ska vara lika mycket tyg på båda sidorna av kjolen.
Open the ribbon by removing the pin. Place the skirt edge as far in to the ribbon as possible and fold it over again. It should be as much fabric on both sides of the skirt.

Balettkjol
Nåla fast den och fortsätt tills hela kjolens övre kant är fastnålad.
Pin it and continue to do like this towards the ends of the skirt.

Balettkjol
Balettkjol
Balettkjol
Avslutningsvis syr man en rak söm längs hela bandet. Se till att båda ändarna på bandet kommer med i sömmen. Jag sydde ca 0,5 cm från kanten. Klipp av banden i önskad längd och knyt en knut i ändarna. Färdig!

Lycka till!

Finally, sew a straight seem along the ribbon and make sure that both edges of the ribbon gets within the seem. I sew the seem about 0,5 cm from the edge. Cut the ribbon in the length you want and tie a knot in the end. Done!

Good luck!

Kanal Entré – Showdansskolan Entrés Våshow

Balett

Temat för årets vårshow är ‘Kanal Entré’ (vår dansskola heter Entré). Vi ska försöka efterlikna en TV-kanal och danserna ska vara olika TV-program, filmer och så vidare. Jag och Angelica kommer vara med i fyra olika nummer i alla fyra shower. Vi har dock fått lära oss fem koreografier eftersom vi dansar de två danserna varannan show. Här har ni temat för de numrena:

♥ Spansk dans – Representerar en resereklam till Spanien.
♥ Sommar storm – Vädret.
♥ Vinter (Snöflingor) – Vädret.
♥ 70-tals medley – Sommar (två olika koreografier) – Melodifestivalen.

So, the theme for this years spring show is ‘Channel Entré’ (the dance school’s name is Entré). We’re going to try to portrait a TV-channel and the numbers are different TV-shows, movies and so on. Me and Angelica will be in four different numbers in each of the four shows. We’ve learned five choreographies though, since we dance those two choreographies every other show. Here’s the four themes of the numbers:

♥ Spanish dance – Represents a holiday commercial to Spain.
♥ Summer storm – Weather forecast.
♥ Winter (Snow flakes) – Weather forecast.
♥ 70’s medley – Summer (two choreographies) – First round of Eurovision Song Contest.