Tuesday

Balett
Jag gick till danssalen idag och övade i två timmar. Det kom två tjejer till efter ungefär en timme. Baletten gick inte jättebra, jag kände mig trött och min kropp ville inte göra det jag ville. Men det var ett bra övningstillfälle! Förhoppningsvis är jag inte så öm imorgon, genrepet är kl. 17:45.

Det var riktigt varmt ute när jag gick. Våren ligger i luften – syrénen har redan börjat blomma.

I went to the ballet hall today and practiced for two hours. Two more girls came after about an hour. The ballet part didn’t go great, I felt tired and my body wouldn’t do what I wanted. But it was a good practice session! Hope I’m not to sore tomorrow, the dress rehearsal is at 17:45.

It was really warm outside when I left. The spring is in the air – the lilacs have already started to bloom.

Tisdagstips 5

Teknikskor
Balett
Den här veckans tips är att sy fast tåspetsband på dina teknikskor. Vissa skolor kräver att man har band på sina teknikskor men de flesta gör inte det. Vi ska ha på oss banden på uppvisningen senare i veckan men jag sydde på mina för ett tag sedan. Jag upplever att de ger mig stöd vid vristerna men det tar ett tag att vänja sig vid banden. Jag rekommenderar att man köper band med resår i, de är flexibla så man kan röra sig bättre. Jag tycker att de är riktigt söta och upplever att jag kan dansa lite bättre i dem.

This weeks tip is to sew pointe shoe ribbons on your soft ballet shoes. Some schools require this but most doesn’t. We’re having them on the show later this week, but I sew on mine some time ago. I feel like they give me a little support around my ankles, but it takes some time to get used to. I recommend a ribbon that has elastics in them, they are flexible and allows you to move more. I think it’s really cute and feel like I can dance a little better in them.

Teknikskor
Knyt ALDRIG banden i en rosett som första bilden! Man ska alltid stoppa in banden, oavsett om man har tåspetsskor eller teknikskor! Klipp av banden i lagom längd så att du kan knyta dem, inte mer.

Don’t EVER wear your ribbons in a knot like the first picture! You should always tuck in your ribbons, whether you wear pointe shoes or soft ballet shoes! Cut off the ribbon in a length that gives you the chance of tying a knot, not more.