Ballet feet

Fötter
Min vänstra fot har blivit mer flexibel men min högra fot är på samma ställe som tidigare. Min högra sida är min dåliga sida, det gäller hela högra kroppshalvan. Jag är mer flexibel på alla vänstra delar, och skillnaden är ganska stor. Mina fötter har alltid varit ganska flexibla men jag har stretchat dem mycket också.

My left foots flexibility has improved but my right foot is the same. My right side is my bad side, that goes for the entire right side. I’m more flexible in everything on my left side, and it’s quite a difference too. My feet have always been quite flexible, but I have been stretching them as well.

2 thoughts on “Ballet feet