Butterfly

Stretch
Stretch
Jag tycker den här stretchen är svårt men effektiv. Jag har väldigt stora problem med att luta mig framåt i stretcher, det tar stopp så fort, jag antar att det är för att jag är så ovig i de musklerna. Mitt tips är att använda händerna och armarna och tryck dig ner mot golvet, det ger ett extra tryck så man kommer djupare i stretchen. Försök att hålla ryggen rak – jag ser att jag inte gör det, vilket jag verkligen måste tänka på.

I think this stretch is hard but very efficient. I’m having such big problems with leaning forward in stretches, but I guess it’s because I’m not that flexible in those muscles. My tip is to use your hands and arms to pull yourself towards the floor. It gives you that extra push so you can stretch out the muscles. Try to keep your back straight – I can see that I don’t, I really have to think about that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.