Spagat

Jag blev tillfrågad om hur jag har kommit ner i spagat så jag tänkte berätta min “spagat-historia”. Jag har aldrig varit naturligt flexibel utan började stretcha när jag började dansa balett (januari 2011). Jag var beredd på att det skulle ta lång tid för mig att komma ner i spagat men det gick fortare än jag trodde. Det tog nästan precis ett år för mig att få båda spagaterna men jag har fortfarande problem med min högra (jag har den inte alltid).

Vad man måste komma ihåg och tänka på när man stretchar för att bli vigare är att ta tid på sig, vara konsekvent och göra det regelbundet. Stretcha alltid båda sidorna och var försiktig. När man känner att man kan trycka lite till så gör man det men tryck aldrig för mycket för fort.

Hur mycket man ska stretcha och när man ska göra det är mycket omdiskuterat och åsikterna går isär. Genom min “stretch-resa” så har jag bara stretchat en till två gånger i veckan, ibland bara en gång varannan vecka, men jag har alltid stretchat och jag tar alltid lång tid på mig. Jag är bevis på att man inte behöver stretcha varje dag för att komma ner i spagat. Jag värmer inte alltid upp innan men jag ser till att jag inte är kall och stel. Om man inte värmer upp innan så måste man vara extra försiktig och ta det riktigt lugnt. Gunga ALDRIG kroppen upp och ner när du stretchar, risken är mycket stor att man drar på sig en sträckning.

I was asked about the right and left split so I’d thought I give you my “split-story”. I’ve never been naturally flexible, I started to stretch when I started ballet (January 2011). I was prepared for a long stretching period to get my splits but I got them earlier than I thought. It took me about a year to get both my splits but I still have problems with my right (I don’t always get it).

What you need to remember and focus on when stretching for flexibility is to take your time, be consistent and do it on a regular basis. Always stretch both sides and be careful. When you feel that you can push a little further – do so – but don’t push yourself too fast.

How much to stretch and when to do it is a highly discussed topic and the opinions diverge. Throughout my “stretch-journey” I only stretched one to two times a week, sometimes only once every two weeks but I always stretched and I took my time. I’m proof of that you don’t have to stretch every day to become flexible. I don’t always warm up but I make sure that I’m not cold and stiff. If you don’t warm up you have to be extra careful and take it really slow. NEVER rock your body up and down, you can easily get a strain.

Tyvärr tog jag aldrig kort när jag faktiskt började stretcha utan här hade jag stretchat i ungefär sex månader.

I didn’t start to take pictures on my splits until six moths later so I can’t show you how my flexibility looked when I started.

SpagaterJag kommer göra några inlägg om stretcher för nybörjare, det finns många stretcher man kan börja med för att öka flexibiliteten och förbereda sig för spagaterna.

I’m going to post more stretches for beginners, there are a lot of stretches that you can start with to increase your flexibility and start preparing for the splits.

Leave a Reply

Your email address will not be published.