Strömavbrott

Det var ett stort strömbrott i Örebro tidigare, elen var borta ungefär en timme mellan kl. 09:00 och 10:00. Det hände en rolig sak under strömavbrottet, mitt paket kom – här är den roliga biten – men postombudet kunde inte komma in på grund av att portdörren hade låsts i stömavbrottet. Jag missade samtalet från honom och när jag skulle ringa tillbaka så fungerade inte det mobila nätverket på grund av stömavbrottet!

När jag till slut kom fram till honom så var det för sent att åka tillbaka hit så jag måste vänta på paketet till imorgon, men jag är glad ändå!

Det var ca 58 000 hushåll som var utan el enligt den lokala nyhetstidningen.

It was a major power failure in Örebro earlier. The power was out for about an hour this morning. The funniest thing happened during the power failure, my package was delivered – here is the funny part – the postman couldn’t get in because the port door locked due to the power failure. I missed the call he made as well and my mobile network was out too so I couldn’t call him back!

By the time I could call him back, it was too late to return with my package so I’ll have to wait until tomorrow, but I’m happy anyway!

According to the local news, there were 58 000 households without electricity.

Leave a Reply

Your email address will not be published.