Tisdagstips 7

Balett
Fot
Den här veckans tisdagstips är att göra relevéer. Gör relevéer varje gång du får möjlighet, det är väldigt bra träning för fötterna och vaderna. Den förbättrar även balansen och man stretchar samtidigt fötterna. Jag rekommenderar att man gör relevéer när man borstar tänderna, gå upp i relevé och se hur länge du kan hålla balansen. När du klarar det galant i första positionen så kan du gå vidare till andra positionen – och så vidare. Ju mer man tränar upp sina fötter desto bättre kan du hålla balansen när du är på tå.

Man kan stretcha fötterna som jag gör på den andra bilden. Se till att du sträcker foten så mycket du kan vid vristen, det är bara tårna som ska böjas åt andra hållet, annars är stretchen inte effektiv.

This weeks Tuesday tip is to relevé. Relevé any time you can, it’s great exercise for your feet and calves. It also improves your balance and you stretch your feet at the same time. I recommend to relevé during tooth brushing, go up on relevé and see how long you can hold your balance. When you can do it in first position, move on to second – and so on. The more you practice in relevé the more you’ll be able to maintain your balance when you are on your toes.

You can also stretch your feet like in the second picture. Make sure you have your ankle extended, your toes should be the only thing bending in the opposite direction.

Leave a Reply

Your email address will not be published.