Stretch

Stretch
Stretch
Det här är en väldigt bra stretch, både för nybörjare och mer flexibla personer. Vad man måste tänka på är att benen alltid ska vara raka. Benet som ligger mot golvet ska ligga så nära golvet som möjligt och höfterna ska vara raka och parallella med axlarna. Vrid inte upp höften utan håll den på plats. Det enda som ska röra på sig är ditt ben, allt annat ska ligga på plats. Ni som är mer flexibla – försök att få framsidan av benet närmare axeln, inte mot pannan.

This is a very good stretch, for both beginners and more flexible people. What you need to keep in mind is that your legs should be straight at all times. The leg that lays on the floor should be as close to the floor as possible and your hips should be aligned and squared. Do not turn your hip, keep it in place. The only thing moving should be your leg. For those of you who are more flexible, try to bring the top of your leg further to your shoulder, not your forehead.

Leave a Reply

Your email address will not be published.