Tisdagstips 10

Arabesque
Den här veckans tisdagstips är att öva på arabesquer! Man måste bland annat stretcha mycket för att kunna göra fina arabesquer – jag har inte fina arabesquer (än) men de börjar se bättre ut. Försök att håll ryggen upprätt och så högt upp som möjligt så du har grunden för arabesquen. När du kan hålla ryggen upprätt så kan du börja försöka lyfta benet högre. Jag börjar få in känslan med ryggen men måste stretcha ut övre delen av ryggen mycket mer.

This weeks tip is to practice your arabesques! You need to stretch to be able to do nice arabesques – I don’t have a nice arabesqut (yet) but it’s improvning. Try to keep your back straight up so you have the basis. When you’ve learned to keep your back straight you can start to lift your leg higher. I’m beginning to feel my back but I need to stretch out my upper back alot more.

Arabesque
Så här såg min arabesque ut i mars (2014), här kan ni se skillnaden i ryggen. Det handlar egentligen om ryggen, benet kommer med tiden.

This is what my arabesque looked like in March (2014), you can see the difference in my back. It’s all about the back, the leg comes with time.

Leave a Reply

Your email address will not be published.