Middag

Mat
Ni kanske undrar hur jag äter nu när jag inte har min speciella diet längre. Sanningen är att mina prover visade en stor förbättring så läkaren tyckte jag skulle fortsätta med den men jag tror inte han förstod att jag gick ner nästan 3 kg med den dieten. Så, istället för att skära ner på allt fett, kolhydrater och sötsaker så äter jag mycket mer frukt och grönsaker. Jag väljer även lågfettsprodukter och försöker att inte äta så mycket sötsaker.

Här har ni en normal portion för mig.

You might wonder what I eat now when I’m off my special diet. The truth is that my tests showed a huge improvement so the doctor ordered me to continue with it but I don’t think he realized that I lost almost 3 kg with that diet. So, instead of cutting all fat, carbohydrates and suger, I eat a lot more vegetables and fruit. I choose the low-fat versions as well and I try not to eat so much sweets.

Here’s a normal portion for me.

Leave a Reply

Your email address will not be published.