Spagat med bakböj

Spagat
Spagat
Den här stretchen är en mer avancerad version av spagaten. Allt du behöver göra är att försöka böja bak så långt du kan, utan att böja knäna. Försök att hålla fötterna pekade. Man kan göra stretchen i en överspagat också. Du måste kunna gå ner i spagat för att försöka sig på den här stretchen. Använd händerna som stöd i början och när du känner dig tillräckligt bekväm så kan du släppa dem och försöka få dem att närma sig fötterna.

This stretch is a more advanced version of the front split. All you have to do is try and bend as far back as you can, without bending your knees. Try to keep the feet pointed too. You can do this stretch when you do the oversplits as well. You need to have your front splits before attempting this stretch. Keep your hands on the floor in the beginning for extra support, let go of the floor when you feel comfortable and try to grab your ankles.

Leave a Reply

Your email address will not be published.