21 days – Frontsplit

Spagater
Spagat
Det tog ett år för mig att komma ner i spagaterna. Min vänstra kom mycket snabbare än min högra och jag har sträckt mitt högra ben två gånger så det är inte helt bra nu heller. Har inte stretchat så mycket som jag hade velat så det är inte lika tydliga framsteg mellan 2013 och 2014. Mina axlar har dock blivit bättre!

It took me about one year to get my front splits. My left came much sooner than my right and I’ve pulled my right leg two times so it’s not great now either. I haven’t stretched as much as I would have liked so my progress really slowed down last year. My shoulders have improved though!

Tisdagstips 18

Spagat
Det här är vad jag menar när jag säger “håll höfterna raka”. Det korrekta sättet att göra spagat på är när höfterna pekar framåt. Vrid aldrig kroppen som den vänstra bilden, det är inte det korrekta sättet att göra spagat på. Höfterna och axlarna ska vara riktade framåt och skapa en box. Vrid ut benen och peka tårna.

Jag vet att det kan kännas lättare att vrida kroppen, jag gjorde det när jag började stretcha men man blir mer flexibel om man gör rätt från början.

This is what I mean when I say “keeps your hips straight”. The correct way of doing the front split is to have your hips pointing forward. Never twist your body like the left picture, that is not the correct way of doing the front split. Your hips and shoulders should be facing forward and creating a box. Keep your legs turned out and point your feet.

I know it feels easier to twist your body, I did it when I first started to stretch but if you do it the right way from the beginning you will become more flexible.