Feet stretch

Stretch
Stretch
Stretch
Det här är ett annat sätt att stretcha fötterna på. Såg det på Instagram, kommer dock inte ihåg kontot. Jag rekommenderar att använda ett yogablock men man kan säkert använda något annat också. Håll i yogablocket, det är inte speciellt stabilt. Den sista bilden visar hur man kan göra stretchen djupare.

This is another way of stretching the foot for better arches. I saw it on Instagram, don’t remember from whom though. I recommend a yoga block for this but I’m sure you could take something else as well. Hold on to the yoga block, it’s not especially stabile. The last picture shows how you could do the stretch deeper.

Leave a Reply

Your email address will not be published.