Law Student

Lagbok
Jag fick en fråga om vad jag studerar och vad jag vill arbeta med när jag är klar med min utbildning. Jag studerar juridik och är för tillfället på mitt tredje år av fyra och ett halvt. Vi studerar straffrätt nu och även om det är ett svårt område så tycker jag att det är väldigt intressant.

Jag har alltid varit intresserad av psykologi och straffrätt är en blandning mellan juridik och psykologi. Juridik är en av de svåraste sakerna man kan studera så det tar upp den största delen av min tid.

Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag vill arbeta med när jag är klar men jag vill hjälpa människor. En sak jag inte gillar med vårt samhälle är hur mycket vi dömer folk. Alla har rätt till en åsikt och en vilja och vi har alla samma rättigheter. Jag tror på vad som sägs i Europakonventionen, att alla har rätt att bli hörda och representerade. Vi vet oftast inte hela historien bakom en händelse och om vi inte vet det så ska vi inte heller döma.

I got a question on what I study to and what I want to work with when I’m done with my education. I’m a law student and am currently on my third year of four and a half. We’re studying criminal law right now and although it’s hard, I find it really interesting.

I’ve always been interested in psychology and criminal law is a cross point between law and psychology. Law is one of the hardest things you can study so it takes up most of my time.

I haven’t really decided on what I want to work with when I’m done but I want to help people. One thing I don’t like about our society is how much we judge people. Everyone has an opinion and a will and we all have the same rights. I do believe in what the European Convention stands for, that everyone has the right to be heard and represented. We often don’t know the whole story when we hear about something and if we don’t know the whole story, we shoudn’t judge.

Leave a Reply

Your email address will not be published.